Merudgifter

Viborg Kommune dækker nødvendige merudgifter, der er en direkte følge af barnets handicap. Det betyder, at den eller de personer, der har forældremyndigheden, selv skal betale almindelige udgifter til barnet lige som andre familier, der forsørger et barn under 18 år i hjemmet.

Det er her vigtigt at understrege, at der også i forbindelse med merudgifter som følge af handicappet kan være tale om en egenbetaling til forældre i henhold til, hvad der må anses for at være en normal udgift til forsørgelse af barnet.

Eksempler på merudgifter kan være:

Viborg Kommune dækker nødvendige merudgifter, der er en direkte følge af barnets handicap. Det betyder, at den eller de personer, der har forældremyndigheden, selv skal betale almindelige udgifter til barnet lige som andre familier, der forsørger et barn under 18 år i hjemmet. Det er her vigtigt at understrege, at der også i forbindelse med merudgifter som følge af handicappet kan være tale om en egenbetaling til forældre i henhold til, hvad der må anses for at være en normal udgift til forsørgelse af barnet. Eksempler på merudgifter kan være:
  • bleer til børn der almindeligvis vil være udover den almindelige blealder eller børn, der har et behov for særlige eller ekstra forbrug af bleer
  • kost og diætpræparater efter dokumenteret lægebehov
  • medicin og sygehusophold, der må anses for at være udover, hvad der almindeligvis kan forekomme
  • befordring og kurser, der vurderes nødvendige for at forældrene kan varetage omsorgen for sit barn

Det vil være socialrådgiveren i Handicapteamet, som vurderer hvilke merudgifter, der kan betales af Viborg Kommune. Udgifterne skal overstige et minimumsbeløb årligt (4.752 kr. i 2017). Beløbet er hverken skattepligtigt eller bestemt af forældrenes indkomst.

Sidst opdateret: 20.12.2017