Økonomisk støtte

Hvordan forholder vi os som forældre til den nye situation?

Handicapteamet rådgiver familier om muligheder for støtte. Det kan for eksempel være :

Støtten gives til familier med børn og unge under 18 år, som har en med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilstanden skal være varig. Handicapteamet rådgiver også familier til børn, der har en lidelse, der er kronisk eller langvarig, og derfor griber ind i barnets liv.

Handicapteamet sagsbehandling tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om råd og vejledning, økonomisk støtte og særlig støtte til børn og unge og deres familier.

Der er op til 8 ugers sagsbehandlingstid på ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. 

 

Sidst opdateret: 26.01.2017