Hjælpemidler

Hvad kan vi som forældre få hjælp til?

Hjælpemidler
Det er muligt at låne hjælpemidler i Viborg Kommune. Hjælpemidlerne skal kompensere for en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Viborg Kommune laver altid en konkret og individuel vurdering af, om de hjælpemidler I søger om, kan hjælpe jeres barns nedsatte funktionsevne. Hjælpemidlet skal lette dagligdagen for jeres barn i hjemmet.

Læs mere her

Forbrugsgoder
Det er muligt at få tilskud til forbrugsgoder. Forbrugsgoder skal kompensere for en varig fysisk nedsat funktionsevne. Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelig handel.

Viborg Kommune laver altid en konkret og individuel vurdering af, om det I søger af forbrugsgoder i væsentlig grad hjælper barnet med den nedsatte funktionsevne. Med andre ord skal det lette dagligdagen for barnet i hjemmet.

Her kan der måske blive en egenbetaling.

Læs mere her


Boligændringer
Det er muligt at få økonomisk tilskud til boligændringer. Betingelsen er, at dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Boligændringen skal være nødvendig for, at dit barn kan opholde sig i boligen og/eller være med til, at dit barn bliver mere selvhjulpent.

Før der gives tilskud til boligændringer, foretager Viborg Kommune en samlet vurdering. For at få tilskud, skal ændringen af boligen i væsentlig grad hjælpe i forhold til de ulemper, barnet har ved at være i hjemmet - og dermed lette den daglige tilværelse for barnet.

Læs mere her

Link:

"Frit valg på boligændringer"

Fodindlæg/fodtøj
Viborg Kommune kan yde støtte til tilretning af almindeligt fodtøj, ortopædiske fodindlæg og fodtøj til personer, der har varige og svære foddeformiteter (se det følgende link §11 og 12 for eksempler på foddeformiteter og hvilke der ydes støtte til:

"Link til "Retsinformation"

Der er en egenbetaling på ortopædisk fodtøj. Egenbetalingen reguleres en gang om året.

Der kan ikke ydes tilskud til ortopædiske fodindlæg ved blød platfod hos børn.

Der kan ydes hjælp til at købe almindeligt fodtøj til personer, som på grund af størrelsesforskel på fødderne på mindst to hele skonumre er nødt til at købe to par sko. Viborg Kommune betaler halvdelen af udgiften.


Støttekorsetter
Der er mulighed for at for at yde støtte til et støttekorset hos Viborg Kommune. Et støttekorset er et ortopædisk hjælpemiddel, som korrigerer, aflaster eller støtter. Man kan låne støttekorsettet, hvis det er dokumenteret, at lidelsen er varig og uden muligheder for behandling. Det er en forudsætning, at korsettet i væsentlig grad afhjælper den nedsatte funktionsevne.

Der er mulighed for at yde støtte til et støttekorset til børn med scoliose, som er en skævhed af rygsøjlen med rotation og krumning til siden, og til børn med muskeldystrofi, som er svind af rygmuskulaturen.

Læs mere her

Støtte til bil
Der er mulighed for at få økonomisk støtte til bil. Det er en betingelse, at barnet har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, hvis det ikke kan køres i bil. Her vurderer kommunen, om barnet er væsentlig vanskeligere at transportere end andre børn på samme alder.

Viborg Kommune vurderer også behovet for kørsel, og om det kan dækkes på anden vis.

Læs mere her

Links:

"Ansøgning om støtte til bil"
Læs mere om støtte til bil

Sidst opdateret: 27.11.2017