Hvordan foregår det?

Når man bliver tilbudt et forløb hos os, kan der være mange spørgsmål der melder sig, om ”hvad der skal ske”. Alle forløb hos os er forskellige og tilpasset den enkelte familie. Alligevel er der nogle ting som er fælles og gælder alle vores forløb.

Henvisning

Sagerne henvises fra Familieafdelingen.

Når en sag er henvist til Familiecenter Viborg kommer den på visitationsmøde her i huset. Der afholdes visitationsmøde hver 2. uge og ekspeditionstiden herefter er ca. 8 uger.

Sagen bliver fordelt til en behandler, som kontakter familien og evt. socialrådgiveren med henblik på opstart.

Opstart

Forud for første møde læser behandleren henvisning og evt. øvrige papirer igennem. Ved første kontakt afklares fokus og rammer for samarbejdet.

Forløb

I forløbet arbejdes med den/de relevante familiemedlemmer enten igennem samtaler, pædagogisk støtte eller andre aktiviteter. Vi lægger vægt på at tilpasse indsatsen så den matcher den enkelte familie. Det vurderes løbende sammen med familien, om man er ”på rette spor” for at sikre, at vi hele tiden gør det der virker.

Skriftlighed

Der laves altid en skriftlig status med beskrivelse af rammer, fokus og hvor langt man er nået. Status formidles til både henviser og familie. Ved længerevarende indsatser laves status hver 3. måned.
Enkelte typer sager er undtaget fra statusskrivelser.

Tavshedspligt

Vi arbejder altid under tavshedspligt, så de ting der bliver fortalt i et forløb er fortrolige.

Oplysningspligt

For børn under 18 år, som har individuelle samtaler gælder der oplysningspligt forud for tavshedspligten. Det betyder at væsentlige informationer fra samtalerne med barnet skal oplyses forældrene på trods af tavshedspligten.

Underretningspligt

I situationer, hvor ny viden eller akutopståede forhold medvirker til alvorligt skærpet bekymring i sagen har medarbejderne i Familiecenter Viborg underretningspligt, som i disse tilfælde går forud for tavshedspligten.

Afslutning

Når man har nået målet for henvisningen afsluttes sagen. Der holdes afslutning med familie og eventuelt henviser.

Sidst opdateret: 12.12.2017