Hvad kan vi tilbyde?

Alle de familier, som får hjælp her hos os er forskellige og det er deres problemer også. Derfor er alle forløb hos os forskellige. Vi tilpasser arbejdet til den enkelte familie og lægger vægt på, at vi gør det, der virker og giver mening.

Overordnet har vi fire forskellige typer af tilbud.

 Behandling

Alle vores behandlingsforløb har fokus på at skabe forandring i familierne, så problemerne kommer til at fylde mindre. Forløbene kan have forskellig længde og hyppighed alt efter, hvor stort behov familien har. Vi arbejder på mange forskellige måder og ofte er samtaler en vigtig del af forløbet. Når der er behov for det, kan støtten være mere konkret og gives tæt på familiens hverdag.

 Link til behandling i ydelseskataloget s. 18

 Grupper

Vi har mange forskellige grupper i Familiecenter Viborg, både til børn og forældre. I grupperne lægger vi vægt på, at dem der er med, kan dele tanker og oplevelser med hinanden og lærer noget ved at være sammen med andre, der har et lignende problem.

 Link til grupper i ydelseskataloget fra s. 27

Pjece vedr. grupper for børn og unge af psykisk syge forældre

Pjece vedr. gruppe for børn der lever i familier med alkoholproblemer

Pjece De Utrolige År (DUÅ)

Samvær

Familier hvor barnet bor et andet sted end sammen med sine biologiske forældre, kan få støtte til at være sammen i Familiecenter Viborg. Støtten kan både gives før der er samvær, undervejs og bagefter. Støtten skal hjælpe forældrene og barnet til at være sammen med hinanden på en god og rar måde.

 Link til samvær i ydelseskataloget s. 34

Undersøgelser

Når der er i tvivl om, hvad en families problemer handler om, og hvad der kan være svært for børn og forældre i hverdagen, kan vi lave en undersøgelse. I vores undersøgelser af familier beskriver vi altid både samspillet som det ser ud nu, og hvad vi mener der kan udvikle sig. I nogle af vores undersøgelser beskriver vi også børn og forældre grundigt, så man får en bedre forståelse for dem og deres måde at være sammen på.

 Link til undersøgelser i ydelseskataloget fra s. 36

 

Sidst opdateret: 29.07.2019