Børn og unge, der har været udsat for vold og seksuelle overgreb

Vi arbejder med børn og unge, som har været udsat for overgreb og deres familier. Det kan både være overgreb i familien og udenfor familien.

Vi kan både inddrage forældrene og børnene. Temaer vi arbejder med kan eks. være, hvordan passer jeg på mig selv, hvordan undgår jeg at tænker det var min skyld, vigtigheden af at respektere grænser.

Sidst opdateret: 15.12.2016