De Utrolige År

Fokus på det positive samvær

Børneopdragelse – en udfordring
Nogle børn har en adfærd som er krævende for forældre. Der er uro omkring børnene, og de er ofte involveret i konflikter.

Voksne omkring disse børn kan opleve det som frustrerende, når de ikke kan møde børnene på en god og
hensigtsmæssig måde. Kontakten med børnene kan ofte være præget af negativt samspil og straffeaktioner.
Børnene oplever verden som uforudsigelig, og at de ofte får skylden for det, som er galt.

Forskning viser, at børn, som tidligt i livet kommer i adfærdsvanskeligheder og udviser aggressiv adfærd, har en væsentlig forøget risiko for at havne i vedvarende problemer senere i livet.

Både på kort og på langt sigt er det altså en god idé at sætte hurtigt ind, hvis børn kommer i
adfærdsvanskeligheder.

Programserien De Utrolige År indeholder en række veldokumenterede indsatser, som kan hjælpe børnene og
styrke deres muligheder for et godt liv.

Målgruppe:
Børn i alderen 3-11 år, som er i begyndende adfærdsvanskeligheder. Børnene har haft vanskeligheder i kortere tid, og vanskelighederne er ikke præget af at være et fastlåst mønster.

Teori og metode
De Utrolige År giver forældre og børn grundlæggende kompetencer i at praktisere nye måder at være sammen på.

Et af de grundlæggende principper i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet.
De Utrolige År er gruppebaseret, og gennemføres med en gruppe forældre.

Programmet er praktisk orienteret med videoklip, diskussion, udveksling af principper, øvelser og hjemmeopgaver.

Det virker
Forskning i programserien viser, at:

- Forældrenes måder at opdrage på bliver mere positive.

- Stressniveauet i familien falder.

- Relationen mellem de voksne og børnene bliver mere positiv.

- Barnets problemer og vanskelige adfærd i hjemmet, institutionen og i skolen reduceres.

Forældre-programmerne
De Utrolige År rummer flere forældreprogrammer. Disse er målrettet forældre med børn i alderen 1-11 år.

Programmerne er:

  • Spædbørn / småbørn (1-3 år)- Førskolebørn BASIC (3-6 år)
  • Skolebørn (6-11 år).

Hvordan kan vi deltage?
I Viborg Kommune sker visiteringen via jeres socialrådgiver i Familieafdelingen.

Efter visiteringen vil du/I blive kontaktet af en gruppeleder fra De Utrolige År, som vil aftale et formøde, hvor du/I vil høre nærmere om kurset.

Kurset er gratis

Sidst opdateret: 21.12.2017