Udfordringer til alle og uddannelse for flere

Sådan arbejdes der med det politiske udspil. Følg med i processen og få indsigt i de initiativer, der er sat i værk.

I februar 2017 vedtog byrådet det politiske udspil ”Udfordringer til alle & Uddannelse for flere". Et udspil, som udpeger en retning for folkeskole og dagtilbud i Viborg Kommune i perioden 2017 - 2022.

I august 2017 vedtog Byrådet en række anbefalinger, til hvordan det politiske udspil skal omsættes til konkrete indsatsområder på skoler og i dagtilbud.

Indsatsområderne er

  • Øget personale i dagtilbud og skole med fokus på trivsel, faglighed og det enkelte barns behov - herunder overgangspædagog og mentorordning.
  • Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale mhp. at øge anvendelse af holddeling og specialpædagogisk bistand i almenklassen.
  • Udvikling af samarbejde med ungdomsuddannelserne om nye udskolingslinjer, praktikpladskoordinator m.m.
  • Fokus på overgange fra specialtilbud til almenklasse.
  • Åben skole. Midler til udvikling af undervisningsforløb og transport i f.m. samarbejde med erhvervsliv og ungdomsuddannelser. 

Du kan læse det fulde katalog og dykke ned i detaljerne for de forskellige indsatser herunder.

Aktuelt

Sidst opdateret: 12.12.2017