Tilskudspolitik

Retningslinier for Viborg Ungdomsråds tilskudspolitik

1. Der kan gives tilskud til arrangementer og projekter for en bred gruppe af unge. En bred gruppe regnes for sådan, når Ungdomsrådet vurderer, at det pågældende projekt er til fordel for Viborgs ungdomsliv/kultur som helhed.

F.eks. giver Ungdomsrådet ikke tilskud til enkeltstående politiske foreninger med et bestemt politisk tilhørsforhold, men til tværpolitiske foreninger og samarbejder.

2. Tilskud kan gives til enkeltpersoner, en gruppe af unge, klubber og foreninger m.fl.

3. Der kan ikke gives tilskud til dækning af foreninger og klubbers egentlige driftsudgifter.

4. Initiativtagerne (enkeltpersoner, en gruppe af unge, klubber, foreninger m.fl.) skal opfylde gældende krav med hensyn til indlevering af budget og regnskab, herunder dokumentation, for at kunne modtage tilskud.

Godkendt af Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune
06.11.


Ansøgningsblanket
Evalueringsblanket

Sidst opdateret: 20.11.2018