Medlemmer

Ungdomsrådets konstituering 

Formand:

Jenny Odgaard

Mail: jennie-odgaard@hotmail.com

Telefon: 61 33 96 24

 

Næstformand: 

Kasper Kristensen
Mail: 
kaspervgk@gmail.com 

Repræsentant i Ungbo

 

Martin Overgaard Nielsen
Mail: 
molle.overgaard@gmail.com

 

Nelle Hoff
Mail: 
nellehoff@hotmail.com

 

Rasmus Dybkjær 
Mail: 
rdybsen@gmail.com

Repræsentant i Viborg Ungdomsskoles bestyrelse.

Sidst opdateret: 27.08.2019