SFO klubber

Viborg Kommunes fritidstilbud til børn i 4. til 7. klasse omfatter fritidsklubber og SFO-klubber. Læs her generel info om tilbuddene og læs om de enkelte tilbud via klubbernes hjemmesider.

Målgruppe
Tilbuddet er til børn i 4. – 7. klasse.

Link til betaling for Fritidsklubber og SFO-Klubber.

Ind- og udmeldelser

Du skal logge på Børnenettet og booke en plads samt opsige en plads.

Målsætning og indhold
Fritidsklubberne og SFO-klubberne er omfattet af Viborg Kommunes overordnede børne- og ungdomspolitik ”Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne”. Herudover kan henholdsvis områdebestyrelserne og skolebestyrelserne formulere yderligere målsætninger.

Barnet/den unge

Det er Byrådets mål,

  • at alle børn og unge tilbydes samvær med andre børn og unge i sociale fællesskaber i fritiden,
  • at børn og unge indgår i demokratiske processer, hvor indflydelse og medbestemmelse medvirker til, at de kan tage medansvar og være med til at strukturere deres fritid,
  • at børn og unge udfordres og styrker deres sociale kompetencer og relationer gennem fælles oplevelser.

Aktiviteter
Klubberne tilbyder børnene rige muligheder for udfoldelse, både inden- og udendørs. Sport, udeliv, kreative aktiviteter, musik, lejrture, socialt samvær m.m.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den enkelte Fritidsklub eller SFO-klub.   

Sidst opdateret: 26.03.2019