Private klubtilbud

Juniorklubber

Der er mulighed for at oprette juniorklubber efter folkeoplysningsloven i mindre bysamfund, hvor der ikke findes kommunale klubtilbud. Retningslinjerne for disse kan findes her. Hvis man vil oprette en juniorklub, skal man tage kontakt til Kultur- og fritidsforvaltningen.

Der er fire juniorklubber efter folkeoplysningsloven i Viborg Kommune:

  • Bjerring (Kreativ Klub Bjerring)
  • Bjerregrav Fritidsklub
  • Mammen Ungdomsklub
  • Sdr. Rind Juniorklub

Klubtilbud på friskoler efter dagtilbudsloven

Frie grundskoler og privatskoler kan også oprette klubtilbud for elever i 4. til 7. klasse efter dagtilbudsloven. Der ydes ikke tilskud til disse klubtilbud i Viborg Kommune jf. beslutning i Byrådet den 24-06-2020 (sag 3). Hvis en fri grundskole eller en privatskole vil oprette et klubtilbud efter dagtilbudsloven via privat finansiering, skal der rettes henvendelse til Børne-og ungeforvaltningen.

Der er ingen klubtilbud efter dagtilbudsloven for elever i 4. til 7. klasse på frie grundskoler eller privatskoler i Viborg Kommune.

 

Sidst opdateret: 01.07.2020