Fritidspas

Fritidspas er mulighed for økonomisk støtte til et aktivt fritidsliv

  • Støtte til kontingent, udstyr, transport m.v.
  • Et fritidspas skal ses som værende en opstartshjælp
  • Fritidspasset kan benyttes i alle etablerede fritidstilbud.
  • Uddeles efter økonomiske, sociale og/eller sundhedsmæssige behov.
  • Tildeling af fritidspas sker efter en individuel vurdering af barnets behov.
  • Jo større egenbetaling der er fra forældrene, desto længere tid kan et fritidspas være med til at understøtte et barns fritidsaktivitet
Sidst opdateret: 25.01.2017