Flygtninge og fritid

Flygtninge og fritid

Flygtninge og foreningsliv

At gå til spejder, fodbold eller håndbold er en af de bedste måder at integrere flygtningebørn og unge på. Gennem fritidsaktiviteter lærer de dansk, møder nye venner og får et socialt liv blandt andre børn. Mange flygtningefamilier på integrationsydelse kan være økonomisk udfordret, hvorved der ikke er råd til at sende deres børn afsted til fritidsaktiviteter. Det er en af grundene til Dansk Flygtningehjælp har etableret Fritidspuljen, som har til formål at kunne betale et årskontingent til en fritidsaktivitet. Målgruppen er børn og unge i alderen 0 til 18 år hvor minimum den ene forældre er på integrationsydelse.

Selve ansøgningsproceduren er simpel og foregår online på https://fritidspuljen.flygtning.dk/. Der kan søges om økonomisk støtte til 1 aktivitet, og der søges for et helt kalenderår ad gangen. Det vil sige: Søger man tilskud til f.eks. fodboldkontingent så søger man for forårs-, efterårs- og indendørskontingent på en gang. Der kan søges maksimalt 1000 kr. til kontingent per år. Udover barnet selv/den unge kan frivillige, foreninger og professionelle søge på vegne af et flygtningebarn. Det er dog op til den enkelte forening af acceptere hvorvidt foreningen vil modtage værdibeviset eller ej, som ved succesfuld ansøgning sendes til den pågældende flygtningefamilie. Er en forening villig til at modtage et værdibevis, afleveres værdibeviset til foreningen/træneren. Det er så op til foreningen af sende nogle få oplysninger til Dansk Flygtningehjælp, hvorpå foreningen så vil modtage et kontingentbeløb på op til 1000 kr. fra Dansk Flygtningehjælp/Fritidspuljen. Foreninger skal være opmærksom på, der søges til et helt kalenderår per gang. Foreninger kan læse mere omkring foreningers arbejdsgange her i forhold til Fritidspuljen: https://fritidspuljen.flygtning.dk/foreninger

Der kan kun søges et værdibevis per år. Så lav gerne aftale med den pågældende forening om nogle prøvegange inden man sender en ansøgning af sted.

Sidst opdateret: 24.01.2019