Når forældre optager video af børn og unge

Denne side handler om forældres videooptagelser af børn og unge under 15 år, der er i Viborg Kommunes varetægt. Her er det sådan, at forældres optagelser af andre børn end deres eget som udgangspunkt altid kræver samtykke fra forældrene. I nogle situationer er et samtykke fra personalet nok - i andre situationer skal samtykket gives af forældrene.

Forældre SKAL altid spørge personalet, om der findes et samtykke, inden de optager video af andres børn.

Institutionen skal ALTID informere først
En institution skal altid informere forældrene om

  • at personalet kan give andre forældre tilladelse til, at de optager børnene på video - både i institutionen og på ture ud af institutionen
  • hvordan og i hvilket omfang optagelserne bruges
  • at der aldrig bliver tale om krænkende eller uønskede optagelser
  • at forældrene har mulighed for at forhindre, at deres barn optages på video, og at optagelserne bruges, og at det kræver, at forældrene henvender sig til personalet med det ønske.
Forældre kan give stiltiende samtykke
Hvis forældrene ikke henvender sig med sådan et ønske, har de givet stiltiende samtykke til, at andre forældres kan videooptage og bruge optagelserne. Og modsat: Hvis forældrene aktivt giver udtryk for, at de ikke ønsker, at andre forældre optager på video og bruger optagelserne, er der ikke givet stiltiende samtykke.

Personalet kan på den baggrund give tilladelse til, at forældre optager video andre børn og unge end deres eget.

Her kan personalet give tilladelse
Uanset om optagelsen sker på et ikke-offentligt frit tilgængeligt sted, eller et offentligt frit tilgængeligt sted, er det nok med personalets samtykke,
  • hvis optagelsen kun bruges i privat sammenhæng. F.eks. en videooptagelse taget til et barns fødselsdag i forældrenes private hjem eller på en offentlig tilgængelig legeplads for at kunne vise den bagefter til barnets venner og familie.
  • hvis der er tale om analoge optagelse, som videregives analogt.
Det gælder for begge punkter, at forældrene skal være informeret om brugen af videooptagelserne, når de er taget på et ikke-offentligt frit tilgængeligt sted.

Her kræves særskilt samtykke
Det er ikke altid nok med et stiltiende samtykke til, at personalet videooptager og bruger optagelser af børn og unge i kommunens varetægt. I flere tilfælde kræves særskilt samtykke fra forældrene.

Hvis der er tale om digitale videooptagelser, kræves der særskilt samtykke, hvis:
  • videooptagelsen videresendes til en ukendt modtagerkreds på internettet f.eks. brugere af Facebook, MMS eller familiens egen hjemmeside

Det er forældrenes eget ansvar at indhente særskilt samtykke fra barnets forældre i overensstemmelse med persondataloven.

Personer over 15 år
Personer over 15 år år, som er i Viborg Kommunes varetægt, kan selv give samtykke til at blive optaget på video og brugen af optagelserne. Der gælder samme regler om særskilt samtykke som nævnt oven for.

Institutionens forældrebestyrelse kan drøfte:
I hvilket omfang og til hvilket brug forældre kan optage video af andres børn og unge på baggrund af et stiltiende samtykke?
Hvilken information skal institutionen sende ud til forældrene?
Hvor går grænsen for brugen af det stiltiende samtykke?

Sidst opdateret: 03.03.2016