Når forældre tager billeder af børn og unge

Denne side handler om forældres fotografering af børn og unge under 15 år, der er i Viborg Kommunes varetægt. Her er det sådan, at forældres fotografering af andre børn end deres eget som udgangspunkt altid kræver samtykke fra forældrene. I nogle situationer er et samtykke fra personalet nok - i andre situationer skal samtykket gives af forældrene.

Forældre SKAL altid spørge personalet, om der findes et samtykke, inden de tager billeder af andres børn.

Institutionen skal ALTID informere først
En institution skal altid informere forældrene om

  • at personalet kan give andre forældre tilladelse til, at de fotograferer børnene - både i institutionen og på ture ud af institutionen
  • hvordan og i hvilket omfang billederne bruges
  • at der aldrig bliver tale om krænkende eller uønsket fotografering
  • at forældrene har mulighed for at forhindre, at deres barn fotograferes og at billederne bruges, og at det kræver, at forældrene henvender sig til personalet med det ønske.
Forældre kan give stiltiende samtykke
Hvis forældrene ikke henvender sig med sådan et ønske, har de givet stiltiende samtykke til andre forældres fotografering og videregivelse af billeder. Og modsat: Hvis forældrene aktivt giver udtryk for, at de ikke ønsker, at andre forældre fotograferer og bruger billederne, er der ikke givet stiltiende samtykke.

Personalet kan på den baggrund give tilladelse til, at forældre fotograferer andre børn end deres eget.

Her kan personalet give tilladelse
Uanset om billeder er taget på et ikke-offentligt frit tilgængeligt sted, eller et offentligt frit tilgængeligt sted, er det nok med personalets samtykke,
  • hvis billederne kun bliver brugt på opslagstavle i institutionen, i barnets mappe, i familiens eget fotoalbum, vises på en skoles intranet eller på lukket forum på viborg.dk
  • hvis der er tale om billeder af "en situatation" - også kaldet situationsbilleder - som videregives digitalt til en ukendt, bredere modtagerkreds f.eks. brugere af Facebook eller MMS eller på familiens hjemmeside
  • hvis der er tale om analoge billeder, som kun videregives i papirform, f.eks. i en ugeavis
Dog gælder det for de tre punkter, at forældrene skal være informeret om brugen af billederne, når de er taget på et ikke-offentligt frit tilgængeligt sted.

Her kræves særskilt samtykke fra forældrene
Det er ikke altid nok med et stiltiende samtykke til, at forældre fotograferer og bruger billeder af andres børn i kommunens varetægt. I flere tilfælde kræves særskilt samtykke fra forældrene til det andet barn.

Hvis der er tale om portrætbilleder, kræves der særskilt samtykke, hvis:
  • billedet videresendes til en ukendt modtagerkreds på internettet f.eks. brugere af Facebook, MMS eller en privat hjemmeside
  • billedet efterfølgende bruges i et medie i papirform f.eks. i en avis

Det er forældrenes eget ansvar at indhente særskilt samtykke fra barnets forældre i overensstemmelse med Persondataloven.

Personer over 15 år
Personer over 15 år år, som er i Viborg Kommunes varetægt, kan selv give samtykke til fotografering og videregivelse af billeder. Der gælder samme regler om særskilt samtykke som nævnt oven for.

Institutionens forældrebestyrelse kan drøfte:
I hvilket omfang og til hvilket brug forældre kan fotografere andres børn på baggrund af et stiltiende samtykke?
Hvilken information skal institutionen sende ud til forældrene?
Hvor går grænsen for brugen af det stiltiende samtykke?

Sidst opdateret: 03.03.2016