Når forældre fotograferer

Denne side henvender sig til forældre, der tager billeder eller optager video af andre børn og unge under 15 år end deres eget, og hvor børnene eller de unge bliver undervist eller passet af Viborg Kommune.

Det vil sige situationer, hvor de er i Kommunens varetægt.

Der gælder bestemte regler for, hvornår man i den situation skal have andre forældres eller personalets tilladelse til at fotografere eller filme børnene eller de unge og videregive disse billeder eller optagelser.

Guide om fotografering og videooptagelser
Viborg Kommune har lavet to guides, hvor du kan læse mere om emnet.

Når forældre tager billeder af børn og unge
Når forældre optager video af børn og unge

Har du spørgsmål
Kontakt lederen i den relevante institution, skole eller klub, hvis du har spørgsmål.

Sidst opdateret: 25.10.2013