Forældreansvar

Med en denne guide sætter Viborg Kommune fokus på forældreansvar inden for Børn & Unge

Med det formål at fremme forældreansvaret og udvikle dialogen mellem forældre og fagpersoner, vil alle institutioner og afdelinger i Børn & Unge, der har en direkte kontakt til borgerne, fremover skulle udarbejde en handleplan om forældreansvar.

Helt konkret skal handleplanerne udarbejdes med baggrund i den netop udgivne guide, som er blevet til efter en lang proces, hvor både forældre, politikere og medarbejdere har været involveret.

"Børn er forældrenes ansvar” er den værdi, som ligger til grund for Viborg Kommunes holdning til forældreansvar og forældresamarbejde. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og derfor vil det også være forældrene, der har det grundlæggende ansvar for barnets udvikling og trivsel, fortæller formand for Børne- og Ungdomsudvalget Søren Gytz Olesen.

Viborg Kommune ønsker at understøtte forældresamarbejdet ved at skabe tydelige rammer for samarbejdet. Her vil en handleplan for netop denne indsats blandt andet medvirke til at støtte forældre i at påtage sig forældreansvar og udfylde forældrerollen. Endvidere vil den kunne synliggøre, hvad forældre og fagpersoner forventer af hinanden gennem dialog, samarbejde og formidling.
Sidst opdateret: 17.03.2016