Tilskud til privat børnepasning

Tilskuddet kan søges til udgifter hos en privat børnepasser eller en ansat børnepasser.

  

Takster 2020
Andel af tilskud 0 - 2 årige 3 - 5 årige
37 timer og derover
6.178
3.491
30 timer til og med 36 timer
4.634 2.618
20 timer til og med 29 timer
3.089
1.746
Under 20 timer
1.545 873

Der ydes et tilskud på 75% af de dokumenterede udgifter, dog med maks. beløb som i oversigten.

Søskendetilskud i 2020 til barnet i fritvalgsordningen:

1.214 kr. for et barn under 3 år på 37 timer og derover. 

723 kr. for et barn over 3 år på 37 timer og derover. 

Ved lavere timetal reduceres søskendetilskuddet tilsvarende.

Sidst opdateret: 01.04.2020