Opkrævning

Betaling
Betalingen opkræves månedsvis forud. Den årlige fastsatte forældrebetaling fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri. Seneste rettidige betaling er den 10. i betalingsmåneden.

Der udsendes girokort fra Viborg Kommune ca. den 25. i måneden forud for betalingsmåneden. Det anbefales at betale via pengeinstitutternes betalingssystemer (PBS).

Opkrævningen for børnepasning sendes til din digitale postkasse.

Indbetaling – for sent

Hvis sidste rettidige betalingsdato overskrides, påløber der renter med 1% pr. påbegyndt måned. Samtidig sendes der en rykkerskrivelse, hvor Viborg Kommune påligner et rykkergebyr på 250 kr.

Ved manglende betaling vil restancen blive sendt til Skattecenter Skive, der vil inddrive den skyldige restance.

Søskendetilskud
Hvis en familie har flere børn i kommunens dagpleje/børnehave/skolefritidsordning ydes der 50% søskendetilskud på den billigste samlede udgift for kommunen (driftstilskud).

Søskendetilskud bliver tildelt automatisk. Der ydes ikke søskendetilskud til børn i friskoler og privatskoler.
Sidst opdateret: 05.01.2015