Økonomisk friplads

Børn

Hvis din husstandsindtægt ligger under et beløb på kr. 551.700 (2019), kan du få tilskud fra kommunen til nedsættelse af betalingen for pasning. Ved en indkomstgrænse på kr. 177.601 (2019) vil du være berettiget til fuld økonomisk friplads.

Der skal ansøges om økonomisk friplads, og det kan først gøres, når barnet er indmeldt. Hvis ansøgningen sker i forbindelses med første indmeldelsesforhold, skal der ansøges senest 1 måned efter indmeldelsesdatoen for at være berettiget fra denne dato.

I andre tilfælde træder ansøgningen i kraft med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden efter ansøgningstidspunktet. 

Skifter dit barn indmeldelsesforhold inden for kommunegrænsen, skal der kun søges friplads på ny, hvis der har været en periode uden indmeldelsesforhold på betaler. Er du derimod tilflytter fra anden kommune, skal der altid søges om fripladstilskud.

På Nemplads har du mulighed for at se dine opkrævninger samt den indkomst, som økonomisk friplads beregnes efter.

Pr. 1. januar 2016 er der ny lovændring om økonomisk friplads. I hovedtræk betyder det for dig at:

  • Kommunen vil automatisk regulere din indkomst løbende og regulere fripladsen i både op- og nedadgående retning, hvis din indkomst ændres med mindst 5 trin på fripladsskalaen.
  • Du skal stadig selv give besked, hvis der er ændringer i husstanden, virksomhedsindkomst, udenlandsk indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst.
  • Har du en varig indkomstændring, er det en fordel for dig at ændre beregningsgrundlaget til friplads.
  • Hvis du får udbetalt overarbejde eller andet i en måned, så vil fripladsen blive omregnet den måned, hvor udbetalingen sker.
  • Der vil fortsat ske en årlig efterregulering af fripladstilskuddet.
  • Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling i forhold til tildelt økonomisk friplads. Læs mere her 

 

Sidst opdateret: 09.04.2019