Drifttilskud til private institutioner

Til private daginstitutioner, som har indgået aftale med Viborg Kommune, ydes max. følgende tilskud.

Udbetaling af tilskud fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

Link til mere information om private institutioner.

Driftstilskud til private institutioner i 2018
Årligt 0-2 år 3 - skolealderen
Driftstilskud pr. barn  96.694,38
53.362,79
Administrationsbidrag pr. barn    2.937,68   1.658,06
Bygningstilskud pr. barn    5.735,47
  2.526,57
I alt 105.367,53
57.547,42

 

 

Sidst opdateret: 20.01.2018