Drifttilskud til private institutioner

Til private daginstitutioner, som har indgået aftale med Viborg Kommune, ydes følgende tilskud:

Udbetaling af tilskud fordeles over 11 måneder med juli måned som betalingsfri.

Link til mere information om private institutioner.

Driftstilskud til private institutioner i 2020
Årligt 0-2 år 3-skolealderen
Driftstilskud pr. barn 95.640,62
54.069,82
Administrationsbidrag pr. barn  3.037,58  1.714,20
Bygningstilskud pr. barn  5.930,52
2.612,11
I alt 104.608,72
58.396,13
      
Månedligt 0-2 år 3-skolealderen 
Driftstilskud pr. barn 8.694,60  4.915,44 
Administrationsbidrag pr. barn 276,14 155,84
Bygningstilskud pr. barn 539,14 237,46
I alt 9.509,88 5.308,74 
Driftstilskud til private institutioner i 2019
Årligt 0-2 år 3-skolealderen
Driftstilskud pr. barn   95.305,14
53.900,36
Administrationsbidrag pr. barn     2.955,14   1.669,07
Bygningstilskud pr. barn     5.769,56
  2.543,35
I alt 104.029,83
58.112,78

 

 

 

Sidst opdateret: 08.01.2020