Tilskud til privat pasning under barsel

Har du spørgsmål om barselsreglerne i almindelighed, skal du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64

Du kan som udgangspunkt ikke modtage tilskud til privat pasning samtidig med at du får udbetalt barselsdagpenge!

Dog kan der i særlige tilfælde gives dispensation.

I dagtilbudslovens står der følgende:
Dagtilbudslovens §84, stk. 3. ”Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder modtager barseldagpenge eller orlovsydelse for samme barn."

Særlige tilfælde kan f.eks. være fødselsdepression hos mor eller andre tilfælde, hvor der er tvivl om barnets tarv. Der skal dog foreligge dokumentation før det er muligt at lave en konkret vurdering.

- Modtager arbejdsgiveren barselsdagpenge, er det sidestillet med forældrenes orlovsydelse, og der kan derfor heller ikke ydes tilskud til privat pasning.

- Hvis en forældre er på delvis orlov, reduceres tilskuddet blot.

I tvivlstilfælde, kontakt Sabrina Rettig Kjærulff - se kontaktboksen

Sidst opdateret: 04.08.2018