Barsel og forældreorlov

Har du spørgsmål om barselsreglerne, skal du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64

Regler for udbetaling af barselsdagpenge samtidigt med udbetaling af tilskud til privat pasning:

Særlige tilfælde
§84 i Dagtilbudsloven står der følgende:

"stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder modtager barseldagpenge eller orlovsydelse for samme barn."

Særlige tilfælde er fødselsdepression hos mor og andre tilfælde, hvor det er barnets tarv, at det bliver passet i orlovsperioden. Der skal foreligge dokumentation.

Modtager arbejdsgiveren barselsdagpengene, er det sidestillet med forældrenes orlovsydelse.

Hvis en forældre er på delvis orlov, reduceres tilskuddet blot.

I tvivlstilfælde, kontakt Sabrina Rettig Kjærulff - se kontaktboksen

Sidst opdateret: 17.02.2016