Ønsker du at blive børnepasser

Børn, der leger i sandkassen

Fritvalgsordningen

Ønsker du at blive privat børnepasser under Fritvalgsordningen skal du gøre følgende:

Før dit hjem kan godkendes, og der kan indhentes straffeattest og børneattest, skal du have en konkret aftale med mindst én forældre om pasning.
Der kan ikke søges om en forhåndsgodkendelse.

Du skal kontakte den tilsynsførende for området. Se under kontaktoplysningerne.

Du skal selv fastsætte din løn. Forældrene søger tilskud ved kommunen.
Kommunen indberetter dit vederlag til eIndkomst hver måned.

Når du indgår en aftale med forældrene, skal der udfyldes en pasningsaftale. Du finder blanketten her på siden.
Ansøgningen om tilskud udfyldes gerne samtidigt. Du finder blanketten samme sted.

Du kan ikke have dit eget barn i ordningen.

Som privat børnepasser har du tavshedspligt efter straffelovens §152, og du kan straffes hvis du uberettigede videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som du får kendskab til gennem dit arbejde som privat børnepasser.

Du skal også være opmærksom på, at din tavshedspligt fortsætter med at bestå, efter at børnene er stoppet hos dig eller efter du stopper som privat børnepasser.

Privat dagpleje under §21

Ønsker du at blive privat børnepasser under §21 i Dagtilbudsloven  skal du gøre følgende:

Sende en ansøgning samt et budget over udgifter og indtægter for din dagpleje.

Dit hjem skal godkendes, og der skal indhentes straffeattest og børneattest. Du skal kontakte den tilsynsførende for området. Se under kontaktoplysningerne.

Du kan godt passe dit eget barn i ordningen, forudsat der er andre børn i dagplejen.

Som privat børnepasser har du tavshedspligt efter straffelovens §152, og du kan straffes hvis du uberettigede videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som du får kendskab til gennem dit arbejde som privat børnepasser.

Du skal også være opmærksom på, at din tavshedspligt fortsætter med at bestå, efter at børnene er stoppet hos dig eller efter du stopper som privat børnepasser.

Sidst opdateret: 21.12.2018