Ønsker du at ansætte en børnepasser

Barn, der kravler i skoven

Du bliver arbejdsgiver
Når du ansætter en person til at passe dit barn, bliver du arbejdsgiver for vedkommende.

Tilskud fra kommunen
Kommunen giver tilskud til pasning i tidsrummet 6.00 - 18.45 på hverdage.

Det vil sige, at du får ansvaret for indbetaling af ATP, feriepenge og tegning af en ansvarsforsikring.

Den ansatte skal som udgangspunkt selv sørge for at indbetale B-skat af det udbetalte.

I kan hente hjælp hos Skattestyrelsen, som kan rådgive både dig og den ansatte.

Ansættelsen skal godkendes af den tilsynsførende for området, som vil komme på besøg og have en samtale med dig og den, du ønsker at ansætte.
Tilsynsførende sørger også for at indhente straffe- og børneattest. Se kontaktoplysninger på tilsynsførende under "Kontakt".

Kommunen dækker 75% af de samlede udgifter, dog maksimalt det beløb, du kan finde i tabellen her.

De to blanketter, du skal bruge, kan du downloade under "Blanketter".

Der gives søskendetilskud efter gældende regler.

Sidst opdateret: 14.09.2019