Privat børnepasser

Børn på fisketur

Ung i huset eller privat børnepasser
Du kan få økonomisk tilskud til privat pasning, hvor du enten ansætter en ung i huset eller får dit barn passet uden for hjemmet ved en privat børnepasser, som også har andre børn i pasning. Der ydes et tilskud på 75% af de dokumenterede udgifter, dog med maks. beløb som i oversigten nedenfor.

Tilskudssatser for privat børnepasning finder du her og udbetales altid bagud den sidste dag i måneden.

I Viborg Kommune kan du maksimalt modtage tilskud for 30 lukkedage (børnepassers lukkedage) i perioden 1. maj – 30. april. Dit tilskud reduceres for hver dag, der ligger ud over 30 lukkedage.

Der ydes søskendetilskud efter gældende regler.

Spørgsmål og svar

Sidst opdateret: 10.07.2018