Kombinationstilbud og fleksibel pasning

Har I som forældre et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, så har I mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave og tilskud til fleksibel pasning.

Den fleksible pasningsordning

Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv ansætter en fleksibel børnepasser eller hvor du køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af Viborg Kommune.
Vælger du at benytte et kombinationstilbud, så bliver du arbejdsgiver for den fleksible børnepasser. Derfor skal du have et CVR-nummer. Du skal have en forsikring og udbetale feriepenge, ATP med videre til den fleksible børnepasser. Det betyder samtidig, at når din fleksible børnepasser bliver syg, så skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn. Dog skal fleksible børnepassere godkendes på samme vilkår som en privat børnepasser.
Viborg Kommune indhenter børneattest og straffeattest på den fleksible børnepasser.

Takster og tilskud

Du kan se takster for kombinationstilbuddet og tilskud til den fleksible pasning i informationsboksen til højre. Der ydes tilskud til op til 75 % af udgifterne til den fleksible børnepasser. Du kan ikke få tilskud, hvos du er på barsel (jf. Dagtilbudslovens §84 stk. 3).

Du skal hver måned indsende dokumentation for dine udgifter til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales.

I Viborg Kommune gives der ikke tilskud til pasning af egne børn og ordningen kan IKKE benyttes til aflønning af au pair.

Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

Begge forældre (eller samlevende) skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid med mindre du er enlig forsørger.

Viborg Kommune beder stikprøvevis om dokumentation for, at oplysninger, som er afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

Alder og målgruppe

Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Kombinationstilbuddets timetal

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes åbningstid. Åbningstiden er i 2018 i Viborg Kommune 50,5 timer om ugen i børnehave eller vuggestue og 48 timer om ugen i dagpleje.

Den fleksible pasning skal have et omfang på minimum 10 timer om ugen. Det kan maksimum have et omfang på 40,5 timer om ugen i kombination med vuggestue eller børnehave og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje. Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrummet uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid.

Timerne opgøres over en periode på 4 uger og du skal indsende en lønkvittering hver måned.

Hvis dagtilbuddet oplyser Viborg Kommune om, at der mere end 3 gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer, end der er aftalt, så opsiger Viborg Kommune kombinationstilbuddet uden varsel.
Dette betyder, at tilskuddet til fleksibel pasning ophører og at der opkræves fuld forældrebetaling for pladsen i dagtilbuddet.

Ansøgning

Ansøgning om et kombinationstilbud sker ved at indsende en pasningsaftale, ansøgningsskema og arbejdsgivererklæring til:

Viborg Kommune
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Att.: Sabrina Kjærulff

Kombinationstilbuddet kan tidligst træde i kraft med en måneds varsel til den 1. i en måned.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Viborg Kommune med henblik på at aftale et besøg. Du, dit barn og din fleksible passer skal være til stede under besøget. 

Tilsyn

Når den fleksible pasningsordning er godkendt vil Viborg Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Ophør af kombinationspladsen

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af kombinationstilbuddet, så skal Viborg Kommune have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

Afbrydes ordningen er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

 


Sidst opdateret: 13.07.2018