Dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Børn der leger

Dagpleje
Dagpleje er for børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder. Dagplejens åbningstid varierer mellem kl. 06.15 – 17.00, sådan at den enkelte dagplejers arbejdstid ikke overstiger 48 timer om ugen.

Der er mulighed for deltidsplads i dagplejen, hvis en eller begge forældre afholder barsels- eller forældreorlov. Deltidspladsen er på max. 30 timer pr. uge i tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00.

For at søge om en deltidsplads i dagplejen, skal forældrene udfylde ansøgningsblanketten og sende den med sikker post til Viborg Kommune, att. Pladsanvisningen.

Deltidspladsen kan påbegyndes fra den 1. i en måned og ansøgningen skal være Pladsanvisningen i hænde senest én måned før deltidspladsen ønskes påbegyndt.

Deltidsplads kan kun bevilges hos den dagplejer, som barnet i forvejen er indmeldt hos. Når retten til deltidsplads ophører, konverteres pladsen som udgangspunkt til en fuldtidsplads hos samme dagplejer.

Deltidspladsen skal være for en sammenhængende periode, men retten til deltidspladsen bortfalder hvis forældrenes barsels- eller forældreorlov afbrydes for en periode på mere end 5 ugers varighed.

Forældrene har pligt til at oplyse kommunen, hvis deres barsels- eller forældreorlov afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis den helt afbrydes.

Børn på deltidsplads kan kun deltage i dagplejens aktiviteter i det tidsrum, deltidspladsen omfatter.

Vuggestue
Vuggestue er for børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder. Vuggestuernes åbningstider kan ses på deres hjemmesider.
Der er mulighed for deltidsplads i vuggestuerne efter samme principper som i børnehaven.

Børnehave
Børnehave er for børn fra den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år. Du skal som forælder skal selv booke en plads via NemPlads.
Dit barn kan blive i en børnehave frem til skolestart.

Der er mulighed for deltidsplads i børnehave. Deltidspladsen er på max. 30 timer pr uge og tilbydes som enten formiddagsplads eller eftermiddagsplads.

Åbningstid for formiddagspladsen er fra børnehavens åbningstid til kl. 12.15.

Åbningstid for eftermiddagspladsen er fra kl. 11.15 til børnehavens lukketid. I Børnehuset Prinsen og i Bøgeskovens Børnehus vil eftermiddagspladsen lukke til normal lukketid. Der kan altså ikke tilbydes en eftermiddagsplads sammen med en aftenplads.

Er der kommunal frokostordning i børnehaven, skal I betale særskilt for denne, når barnet har en deltidsplads.

Deltidspladsen kan påbegyndes fra den 1. i en måned og man skal søge Pladsanvisningen senest én måned før deltidspladsen ønskes påbegyndt

Deltidsplads kan kun bevilges i den børnehave, som barnet i forvejen er indmeldt i og kan konverteres til en fuldtidsplads i samme børnehave, hvis der bliver behov for det.

Børn på deltidsplads kan kun deltage i Børnehavens aktiviteter i det tidsrum, deltidspladsen omfatter.

Deltidspladserne kan ikke bookes direkte i NemPlads. Hvis du ønsker en deltidsplads skal du kontakte Pladsanvisningen for at få hjælp.


Børnehave med aftenpladser
Børnehuset Prinsen i Viborg er der 10 daginstitutionspladser, der har åbent til kl. 18.45 alle ugens dage. Hvis du ønsker dit barn skrevet op til en af disse, skal du kunne dokumentere, at din arbejdstid er til efter kl. 17.00 mindst 4 dage om ugen, når du modtager tilbud om plads. Der opkræves ekstra betaling for pasning i de sene åbningstider. I Bøgeskovens Børnehus er der mulighed for tilkøb af timer til kl. 17.30 mandag-torsdag og fredag til kl. 17.00.

Integrerede institutioner
Integrerede institutioner er en kombination af vuggestue og børnehave og er for børn fra 24 uger og frem til skolestart. Her kan det være vanskeligt at blive optaget, når barnet først er 3 år. Starter dit barn i vuggestue i en integreret institution er det garanteret en plads i børnehaven. 

Sidst opdateret: 22.12.2018