Dagpleje, vuggestuer og børnehaver

Børn der leger

Dagpleje
Dagpleje er for børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder. Dagplejen har en åbningstid, som i øjeblikket varierer mellem kl. 06.15 – 17.00, dog således at dagplejerens arbejdstid ikke må overstige 48 timer.

Vuggestue

Vuggestue er for børn i alderen 24 uger til og med 2 år og 11 måneder. Åbningstiden i de enkelte vuggestuer kan ses på institutionens hjemmeside.
Der er fra 1. februar 2017 mulighed for deltidsplads i vuggestue efter samme principper som i børnehave.

Børnehave
Børnehave er for børn fra den første i den måned, hvor de fylder 3 år. Forældre skal selv booke en plads via NemPlads.

Dit barn kan blive i en børnehave frem til skolestart.

Der er også mulighed for deltidsplads i børnehave. Der tilbydes formiddagspladser på max. 30 timer pr. uge fra institutionens åbningstid til kl. 12.15, og eftermiddagsplads på max. 25 timer pr. uge fra kl. 12.15 til institutionens lukketid. Børn på deltidsplads kan kun deltage i institutionens aktiviteter i det tidsrum, deltidspladsen omfatter.
Hvis der er kommunal frokostordning i institutionen, skal der betales særskilt for denne ved en formiddagsplads.

Børnehaver med aftenpladser
Børnehuset Prinsen i Viborg er der 10 daginstitutionspladser, der har åbent til kl. 18.45 alle ugens dage. Hvis du ønsker dit barn skrevet op til en af disse pladser, skal du dokumentere, at din/jeres arbejdstid er til efter kl. 17.00 fire dage om ugen, når du modtager tilbud om plads. Der opkræves ekstra betaling for pasning i disse sene åbningstider.

I Bøgeskovens Børnehus er der mulighed for tilkøb af timer til kl. 17.30 mandag-torsdag og fredag til kl. 17.00.

Integrerede institutioner
Integrerede institutioner er for børn fra 24 uger og frem til skolestart. Derfor kan det være vanskeligt at blive optaget som 3-årig. Hvis dit barn er i vuggestue i en integreret institution, er dit barn garanteret en plads i børnehaven.

 

Sidst opdateret: 02.05.2018