Særlige hensyn

Børn der gynger

Søskende i NemPlads
Yngre søskende, der har samme bopælsadresse, som allerede indmeldte børn i en institution, vil automatisk få reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er indmeldt i.
Dette kræver dog, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst 1 måned sammen i institutionen.
Er der flere søskende, er det altid den nærmeste ældre søskendes institution, hvortil der er søskendefordel.

Integreret institution
En integreret institution sikrer, at barnet optages indtil skolealderen.

Pladser, som administreres af pladsanvisningen
Det drejer sig om pladser til børn med særlige pædagogiske eller sociale behov. Det kan f.eks. være:

  • At barnet er henvist fra anden myndighed eller speciallæge
  • Nyankomne flygtningebørn fordeles på områdets børnehuse ud fra hensyn til sammensætning af børnegruppen i forhold til alder, køn og etnicitet

Derudover:

  • Aftenpladser i Prinsen og tilkøb af timer i Bjerringbro Børnehave
  • Børneorlov
  • Deltidspladser i børnehave
  • SFO Morgenplads 4. klasse
  • Plejebørn
Sidst opdateret: 18.01.2016