Pladsanvisningsregler

Børn der gynger

Du kan booke plads i dagtilbud fra det tidspunkt, dit barn får et dansk cpr. nr.

Du booker plads i dagtilbud fra Viborg Kommunens hjemmeside i NemPlads. Du kan booke pladser til Kommunens daginstitutioner, dagpleje, SFO, SFO-klub og fritidsklub.
 
Ændre eller fortryde en booket plads
Hvis du har brug for at ændre eller fortryde en booket plads, kan det ske med 1 måneds varsel. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, er din booking bindende. Du kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den sidste dag i en måned.

Vigtigt
Vær opmærksom på, at du ikke skal udmelde dit barn i den nuværende plads, før du har booket en anden plads.
Du kan ellers risikere, at din nuværende plads bliver booket af et andet barn, så du står uden plads.

Pasningsgaranti
Pasningsgaranti omfatter børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart, som er tilmeldt folkeregistret i Viborg Kommune. Pasningsgarantien gælder alene for børn, der ikke i forvejen har en plads.
 
Pasningsgaranti betyder, at du som forældre er sikret en plads senest 3 måneder efter, du har booket en plads.
 
For at være omfattet af kommunens pasningsgaranti skal du booke plads til barnet senest 3 måneder før et aktuelt pasningsbehov. Det betyder, at hvis du forsøger at booke en plads mindre end 3 måneder før datoen for dit pasningsbehov, kan du ikke forvente, at få stillet et pasningstilbud til rådighed til den dag, hvor du har et pasningsbehov.
 
Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.
  
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den næste 1. i en måned.
  
Optagelse i børnehave
Dit barn kan optages i børnehave fra den 1. i den måned, det fylder 3 år.

Sidst opdateret: 05.11.2015