Sådan bruger du NemPlads

Børn der gynger

I NemPlads skal du selv finde og booke en plads til dit barn. Du er ikke afhængig af ventelister, og det betyder, at du med det samme ved, hvor og hvornår du kan få dit barn passet.

Sådan booker du en plads
Du kan finde NemPlads på Børnenettet. Du skal bruge NemID for at booke en plads til dit barn.
Når du har fundet den plads, du ønsker at booke, er det vigtigt, at du klikker på "book", da pladsen ellers ikke bliver booket. Du vil modtage en bekræftelse når din booking er korrekt gennemført.

Hvornår kan jeg booke en plads?
Du kan booke plads, når dit barn har fået et cpr. nr. Det er muligt at booke flere år ud i fremtiden, så du kan booke et samlet forløb til dit barn.

Frister for udmeldelse og annullering
Du kan udmelde dit barn og annullere pladsbookinger via NemPlads.
Udmeldelse/annullering skal ske med en måneds varsel til den næste 1. i en måned.

Få besked om ledige pladser
Hvis du ønsker plads til dit barn i et dagtilbud, der ikke har ledig plads på det ønskede tidspunkt, kan du vælge at skrive barnet på en ønskeliste og få sendt en besked, hvis der bliver en ledig plads.
Læs mere inde på NemPlads.

Pasning over kommunegrænsen
Bor du i en anden kommune og ønsker plads i Viborg Kommune kan du booke en plads via Børnenettet.
Har du spørgsmål kan du kontakte pladsanvisningen@viborg.dk eller tlf. 87 87 10 76.

Pasningsgaranti og søskendefordel
Viborg Kommune har pasningsgaranti, der omfatter børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart.

Derudover gives der søskendefordel. Det vil sige, at yngre søskende, med samme bopæl som allerede indmeldte børn i en institution, i systemet automatisk får reserveret en plads i samme institution, som den ældre søskende er indmeldt i.
Er der flere søskende, er det altid i den institution, hvor den nærmeste ældre søskende er indmeldt, hvortil der er søskendefordel.
Det er dog en forudsætning, at der ved det yngste barns fødsel er en ledig plads på den forventede startdato, og at de to søskende har mindst 1 måned sammen i institutionen.
Du skal dog selv booke pladsen endeligt.

Plejebørn
For at få adgang til Børnenettet og NemPlads skal plejefamilien tage kontakt til deres sagsbehandler, som skal sende en mail til Vibeke Andersen, va@viborg.dk med anmodning om at få adgang til Børnenettet.

NemPlads
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til systemet, kan du sende en mail til pladsanvisningen@viborg.dk eller ringe til pladsanvisningen.
Du finder pladsanvisningens telefonnumre her. 

Hjælp til NemID
Hvis du har brug for hjælp til NemID, henvises der til www.nemid.nu.

Sidst opdateret: 14.11.2017