Børneorlov

Børnegarderobe

Regler for børneorlov i Viborg Kommunes institutioner:

Målgruppe: Alle børn i institution har ret til at holde orlov, hvis forældrene ønsker det.

Pladsgaranti: Børn, som midlertidig udmeldes af institution, er sikret plads i samme institution efter orlovsperiodens udløb.
Ved dagpleje tilbydes plads så tæt på bopælen som muligt.

Orlovsperiode: Minimum 13 uger.

Orlovsbevilling: Ansøgning sendes til Viborg Kommune, Pladsanvisningen, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Der skal søges 1 måned før orloven skal begynde – og der kan tidligst søges 1 måned efter barnets optagelse i pasningstilbuddet.
NB! Varslet kan fraviges i særlige tilfælde på grund af sygdom af særdeles alvorlig karakter (livstruende).

Orloven skal begynde den 1. i en måned.

Forlængelse af orlov: Ansøgning om forlængelse indgives senest 1 måned før den oprindelige orlovs udløb.

Afbrydelse af orlov: Der gives pladsgaranti men ikke nødvendigvis i samme institution som før orloven.

Antal orlovspladser: Der kan max. bevilges orlov til 1 barn pr. børnegruppe i hver børnehave.
Sidst opdateret: 17.02.2016