Læreplaner på 1000 måder

Dette indsatsområde skal ses i lyset af
  • Evaluering af vores pædagogiske læreplaner i 2012
  • Viden om, at investering i humankapital i den tidlige barndom giver stort udnytte ( Heckmann 2000)
  • Fokus på læringsmiljøer
Det var med dette afsæt, at vi tilrettelagde en mangfoldighed af aktiviteter, som gerne skulle komme alle børn og det pædagogiske personale i Viborg kommunes dagtilbud til gode. Her blev lagt vægt på kompetenceudvikling hos medarbejderne til gavn for børnenes læring.

Disse aktiviteter blev udviklet i et fantastisk samarbejde med lokale kræfter som Kulturprinsen, Naturskolen, Naturvidenskabernes Hus, Revas, Fysioterapeuterne i PPR og  VIA.

Til at starte hele projektet, inviterede vi hjerneforsker Keld Fredens til at holde oplæg for samtlige medarbejdere i maj måned 2013.

Formålet med aktiviteterne var:
  • At implementere den sidste nye viden indenfor hjerneforskning
  • At få efterset de fysiske miljøer i dagtilbud til gavn for kroppens udvikling
  • At få udviklet medarbejdernes kompetencer i forhold til natur og naturfænomener, så det kunne omsættes til gavn for børnenes læring
  • At få input til udvikling og understøtning af børns kulturelle kendskab
Viften af aktiviteter var inddelt i 3 hovedoverskrifter, som tog afsæt i læreplanstemaerne
  • KROP og bevægelse
  • KULTUR og kulturelle udtryksformer
  • NATUR og naturfænomener
Disse 3 temaer gik på skift i de forskellige områder, således at alle dagtilbud ved udgangen af 2014 havde haft mulighed for at fordybe sig i de tre temaer.
Sidst opdateret: 09.02.2015