Kultur

MaskerKultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden.

Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.

Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden og andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer.

Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner har de, ganske som voksne, brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe.

Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker.

Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.

Sidst opdateret: 18.02.2016