Barnet i centrum

Barnet i Centrum er et toårigt forskningsprojekt, hvor der sættes fokus på arbejdet med børn i 0-3 års området både i vuggestuer og dagpleje.

Projektet skal være med til at afdække den pædagogiske tilgang og de metoder, der gør, at vi kan gøre en afgørende forskel for denne gruppe af børn.

Rigtig megen både national og international forskning fastslår, at det netop er i denne aldersgruppe, der kan gøres en afgørende forskel med stor afsmittende virkning i børnehave, skole og senere i livet.

Forskningsprojekt har tre fokusområder/laboratorier:
  1. Samspil og Læring
  2. Emotionel relatering og modtagelse
  3. Dokumentation, planlægning, praksis

Viborg Kommune er repræsenteret i alle tre laboratorier sammen med deltagere fra Silkeborg, Ålborg, Hjørring og Vejen kommuner. På landsplan deltager 18 kommuner.

Fra Viborg Kommune deltager fire dagplejere og deres to dagplejeledere, fem pædagoger og deres tre ledere og en konsulent fra forvaltningen. Se deltagerliste her.

Læs mere om projektet her

Sidst opdateret: 03.03.2016