Kørselsgodtgørelse ved selvbefordring

Udbetaling af kørselsgodtgørelse ved selvbefordring til og fra specialinstitution/specialgruppe.

Viborg kommune har foretaget en procesændring vedrørende selvbefordring til de forældre, der på nuværende tidspunkt får udbetalt kørselsgodtgørelse.
Der skal fremover anvendes en digital blanket til udbetaling af kørselsgodtgørelse. På denne side kan du finde informationer herom samt en vejledning til den digitale blanket.

Link til digital blanket.

Retningslinjer for udbetaling:

  • Der udbetales kun for fremmødedage – ikke i ferier og på fridage.
  • Der udbetales udelukkende for den korteste rute jf. krak.dk.
  • Der udbetales udelukkende for den del af ruten, hvor barnet er i bilen.
  • Der udbetales efter SKAT’s laveste takst for kørsel.
  • Kørsel til aflastning bevilges og udbetales af familieafdelingen.

Tidsfrister for udbetaling

  • Blanketten udfyldes og indsendes senest den 5. i indeværende måned.
  • Blanketter indsendt efter denne dato, vil først blive udbetalt den efterfølgende måned.
Herefter vil blanketten blive behandlet, og kørselsgodtgørelsen vil blive udbetalt senest den 20. i indeværende måned.
Sidst opdateret: 24.06.2020