Frokostordning

børn og pædagog ved måltid

Frokostordning i vuggestuer og børnehaver

Viborg Kommune tilbyder et frokostmåltid i de vuggestuer og børnehaver, der ønsker det.

Det er forældrene til børn i de enkelte kommunale institutioner og bestyrelserne i de selvejende institutioner, der vælger, om de vil have det kommunale tilbud eller ej. Dette sker gennem en afstemning i den enkelte institution. Der er afstemning hvert andet år. Der var sidst afstemning i efteråret 2016.

Prisen

Prisen for frokostmåltidet er pr. 1. januar 2019 kr. 545 om måneden i 11 måneder. Reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud gælder også for det kommunale frokostmåltid.
Prisen er udregnet på baggrund af de faktiske udgifter. Det er vedtaget i loven, at der er tale om en fuldt forældrebetalt ordning.

Maden
Maden laves som udgangspunkt på stedet i et produktionskøkken.
Frokosten skal leve op til fødevarestyrelsens anbefalinger til sund frokost i daginstitutioner, dette er børnehusets ansvar.
Der bliver taget hensyn til særlige kostvaner som fx halal eller vegetarisme. Dette tilrettelægges lokalt i de enkelte børnehuse.

Erfaringer med det kommunale frokostmåltid
Henvendelse kan ske til de steder, der i dag serverer det kommunale frokostmåltid.

Spørgsmål og svar
Her kan du få svar på nogle spørgsmål i forbindelse med indførelse af frokostmåltidet

Sidst opdateret: 12.10.2018