Medarbejdere - Sammenhængskraft

Vi samarbejder ud fra MED-aftalen og de personalepolitiske værdier (MOD)

Det skal vi:

”Samarbejdet mellem de professionelle er koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret”. (Den Tværfaglige Model).

Derfor vil vi:
  • arbejde tværfagligt med udgangspunkt i den tværfaglige model
  • skabe sammenhæng ved at indgå i faglige fællesskaber og netværk
  • udnytte hinandens kompetencer på tværs mellem børnehuse og dagpleje i området
  • indgå i et respektfuldt forældresamarbejde

Sådan gør vi:
  • involverer forældrene som en aktiv ressource i arbejdet med barnet
  • indgår i et respektfuldt samarbejde med forældrene og her være tydelige omkring forventninger og ansvarsfordeling
  • deler viden både lokalt og i en bredere kommunal sammenhæng i relevante netværk
  • arbejder professionelt med TOPI, SUF, forældreinvolvering og øvrige indsatsområder
  • indgår ligeværdigt i samarbejdet med andre fagpersoner
Sidst opdateret: 17.02.2016