Ledelse - Sammenhængskraft

Vi skal lede ud fra ledelsesgrundlaget og værdibaseret ledelse

Det skal vi:

”Sammenhængskraften er det organisatoriske lim, der skal sikre, at alle vore politikområder koordineres og samtænkes fra chefgruppen til hverdagens praksis i den enkelte institution.” (Børn & Unge Strategi) .

”Alle arbejder målrettet med en sundhedsfremmende, forebyggende og tidlig indsats” (Lys i øjnene)

Derfor vil vi:
  • tage ledelsesmæssig ansvar for, at forskellige faggrupper bringes sammen for at skabe de bedste resultater for børn, forældre og medarbejdere
  • styrke sammenhængskraften i de tværfaglige mødefora

Sådan gør vi:
  • arbejder med den tværfaglige model på alle niveauer
  • skaber tid, rum og struktur samt faciliterer processer, der skaber de bedste resultater gennem ledelse af MED–systemet, SUF, TOPI, fokusgrupper og pædagogiske netværk
  • styrker samarbejdet og kommunikationen med de tværfaglige samarbejdsparter
Sidst opdateret: 17.02.2016