Børn & forældre - Sammenhængskraft

Det skal vi:

Sikre, at samarbejdet mellem forældre og fagpersoner er gensidigt forpligtende og med en tydelig ansvarsfordeling. (Lys i øjnene).

Derfor vil vi:
 • gennem bestyrelsesarbejdet udvikle, styrke og synliggøre dagtilbuddets betydning for børnenes udvikling
 • skabe rammer for dannelse af forældrefællesskaber
 • deltage aktivt i barnets liv i dagtilbud
 • indgå i dialog omkring barnets trivsel og udvikling

Sådan gør vi:
 • medvirker til at skabe en kultur, hvor det f.eks. er naturligt at:
  - sige goddag til børn, personale og andre forældre
  - snakke med andre børn ved aflevering og afhentning
  - tage legekammerater med hjem
 • deltager i diverse sociale arrangementer i dagtilbuddet
 • i forbindelse med arrangementerne være opsøgende og imødekommende i forhold til at lære andre forældre at kende
 • taler med barnet om de ting, de oplever i dagtilbuddet og støtter op omkring igangsatte udviklingsprojekter
 • tager initiativ eller møder op og deltager aktivt i dialog med det faglige personale f.eks. overleveringssamtaler (TOPI) og andre forældresamtaler
Sidst opdateret: 17.02.2016