Medarbejdere - Læring

Vi samarbejder ud fra MED-aftalen og de personalepolitiske værdier (MOD)

Det skal vi:

”Medarbejderen skal bidrage til at sikre trivsel, udvikling og læring for børn i dagtilbud ”. (Dagtilbudsloven).

Derfor vil vi:
 • arbejde med udviklende læringsmiljøer, der understøtter temaerne i de pædagogiske læreplaner
 • sikre, at alle børn indgår i sunde og skabende børnefællesskaber
 • arbejde målrettet og med relevant kompetenceudvikling i forhold til vedtagne indsatsområder
 • deltage i pædagogisk faglige netværk

Sådan gør vi:
 • har en inkluderende og anerkendende tilgang, som tager afsæt i de fem grundprincipper i Marte Meo
 • indretter læringsmiljøer, som understøtter målene og de seks temaer i den pædagogiske læreplan
 • inddrager børneperspektivet i planlægning og indretning
 • arbejder systematisk, struktureret og reflekteret med at skabe lærende børnefællesskaber
 • Arbejder bevidst og reflekterende med ECERS/FCCERS
 • arbejder i sprogstimulerende læringsmiljøer herunder med dialogisk læsning
 • arbejder systematiseret med redskaberne i opsporingsmodellen fra TOPI
 • opsøger viden og deltager aktivt i læringsfællesskaber og processer
 • tilegner os ny vinden via kurser, uddannelse og faglige netværk
 • arbejder professionelt med det respektfulde forældresamarbejde
 • arbejder systematisk ud fra tilsynskonceptet i Dagplejen
 • kender og arbejder ud fra syvkantmodellen, LP og SMTT
Sidst opdateret: 17.02.2016