Ledelse - Læring

Vi skal lede ud fra ledelsesgrundlaget og værdibaseret ledelse

Det skal vi;

”Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer.” (Dagtilbudsloven).

Derfor vil vi:
  • skabe læring i faglige fællesskaber
  • anvende viden, der virker
  • sikre løbende kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere
  • iværksætte og deltage i interne og eksterne udviklings- og forskningsprojekter

Sådan gør vi:
  • koordinerer løbende mellem områdelederteam, konsulentenhed og understøttende funktioner i forhold til status på og igangsættelse af nye udviklingsprojekter
  • afholder jævnlige møder i pædagogisk udviklingsforum
  • rammesætter ud fra en aktionslæringskontekst den overordnede retning for de pædagogiske netværk
  • planlægger i områdernes ledernetværk ud fra den overordnede retning, hvordan indhold, afvikling og deltagelse i de pædagogiske netværk i området skal være
  • udarbejder en fælles kompetenceudviklingsplan for dagtilbudsledere og medarbejdere
Sidst opdateret: 17.02.2016