Børn & forældre - Læring

Derfor vil vi:
  • indgå som en aktiv ressource i samarbejdet med det faglige personale
  • støtte op omkring den pædagogiske læreplan
  • være anerkendende og fokusere på børnenes ressourcer
  • understøtte læring i børnefællesskaber

Sådan gør vi:

  • deltager aktivt i dagtilbuddets arrangementer og ligeledes i de daglige pædagogiske aktiviteter i et aftalt omfang. Vi indgår i dialog og deler viden om eget barn med det faglige personale
  • involverer os via bestyrelsen aktivt i udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. I den brede forældrekreds søger og får vi kendskab til læreplanens tematikker
  • som forældre har vi forståelse for dagtilbuddets helhed og børnenes individuelle behov og forskelligheder. Det viser vi f.eks. ved at etablere legeaftaler og udvise pli ved at tale ordentlig til og om alle omkring barnet
  • bidrager aktivt til, at børnenes verdener hænger sammen ved at støtte op om de aktiviteter og temaer, der sættes i værk i dagtilbuddet
Sidst opdateret: 17.02.2016