Medarbejdere - Evaluering og nytænkning

Vi samarbejder ud fra MED-aftalen og de personalepolitiske værdier (MOD)

Det skal vi:

”Ny viden om pædagogiske tiltag og metoder bliver anvendt i den pædagogiske praksis”. (Lys i øjnene).

Derfor vil vi:
 • tage medansvar for egen faglige og personlige udvikling
 • indgå aktivt i læringsfælleskaber og processer
 • aktivt søge og dele viden
 • skabe og indgå i en reflekterende praksis
 • søge reel medindflydelse og medinddragelse
 • løbende evaluere den pædagogiske praksis

Sådan gør vi:
 • er undersøgende og reflekterende på egen og den fælles praksis ved at indgå i MUS/TUS/GRUS, udvise nysgerrighed, tage ansvar og optræde loyalt
 • arbejder med givne modeller/redskaber ECERS/FCCERS, TOPI, SMTTE model og LP
 • indgår aktivt i faglige netværk og læringsprocesser
 • holder os orienteret og gør brug af MED-systemet via personalemøder og personalenet
 • medvirker til at udvikle mere effektive mødeformer
 • anvender de besluttede værktøjer til evaluering og videreudvikling af den pædagogiske praksis ECERS/FCCERS, pædagogiske læreplaner og pædagogisk tilsyn
Sidst opdateret: 17.02.2016