Børn & forældre - Evaluering og nytænkning

Det skal vi:

”Evaluering og dokumentation bruges aktivt i arbejdet med børn og bidrager til udvikling af ny viden”. (Lys i øjnene).

Derfor vil vi:
  • støtte op om, at alle faglige indsatser og tiltag tager udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene – børnene skal være i centrum
  • bruge BørneNettet til information om, hvilke faglige tiltag, der er i gang samt hvilke tendenser, der rører sig
  • opsætte principper for den pædagogiske udvikling, der bl.a. tager afsæt i evalueringsresultaterne

Sådan gør vi:
  • involverer os i dagligdagen og bidrager med konstruktiv kritik og anerkendelse
  • udfylder skemaer i forbindelse med TOPI og sprogtest
  • indgår positivt og konstruktivt i nye faglige indsatsområder
  • bidrager til evaluering
  • er aktive brugere af BørneNettet til information, videndeling og debat
  • stiller os til rådighed med ressourcer og kompetencer ved diverse aktiviteter
  • tager godt imod digitale løsninger for børns læring
Sidst opdateret: 05.05.2016