Medarbejdere - Effektivisering og vækst

Vi samarbejder ud fra MED-aftalen og de personalepolitiske værdier (MOD)

Det skal vi:

”Frigøre ressourcer og skabe et råderum, der giver mulighed for at príoritere særlige indsatsområder og igangsætte initiativer, som kan bidrage til vækst og udikling for hele kommunen.” (Den dobbelte ambition).

Derfor vil vi:
  • medvirke til en effektiv og højtydende teamorganisering
  • anvende teknologi og digitalisering.
  • søge reel medindflydelse og medinddragelse
  • organisere den bedst mulige og mest effektive løsning af den pædagogiske opgave.
  • samarbejde på tværs i området, så alle profiterer af det både fagligt og økonomisk

Sådan gør vi:
  • analyserer og effektiviserer arbejdsgange
  • bruger hinandens viden på tværs i institution og område
  • skaber et fælles sprog til gavn for opgaveløsningen
  • kommunikerer elektronisk internt og med forældre
  • deltager konstruktivt og positivt i forandringsprocesser
Sidst opdateret: 17.02.2016