Ledelse - Effektivisering og vækst

Vi skal lede ud fra ledelsesgrundlaget og værdibaseret ledelse

Det skal vi:

” I alle dele af kommunens organisation og som en naturlig del af ledelsesopgaven på alle niveauer – øge produktiviteten og tænke i nye måder at levere velfærd på”. (Den dobbelte ambition).

Derfor vil vi:
 • sikre, at de faglige indsatser befordrer, at det gode børneliv får de bedste vilkår
 • sikre, at ledere og medarbejdere får den rette kompetenceudvikling
 • sørge for, at alle ledere efterlever og udmønter de politiske målsætninger og værdier
 • understøtte, at alle ledere i dagtilbud er ansvarlige for en effektiv og højtydende teamstruktur
 • understøtte, at alle ledere er ansvarlige for en effektiv administration og økonomistyring.
 • anvende teknologi og digitalisering
Sådan gør vi:
 • undersøger og afprøver kontinuerligt, hvad der er den bedste praksis for det gode børneliv i Viborg Kommune
 • tager ansvar for kompetenceudviklingsplanerne på dagtilbudsområdet
 • skaber forståelse og sammenhæng for medarbejderne om nødvendigheden af, at vi skal effektivisere og skabe vækst
 • bruger medarbejdernes kreativitet i forhold til at være innovative og dermed skabe effektivisering og vækst.
 • anvender elektroniske hjælpemidler
Sidst opdateret: 17.02.2016