Børn & forældre - Effektivisering og vækst

Det skal vi:

Frigøre ressourcer og skabe et råderum, der giver mulighed for at prioritere særlige indsatsområder og igangsætte initiativer, som kan bidrage til vækst og udvikling for hele kommunen. (Den dobbelte ambition).

Derfor vil vi:
 • medvirke til, at vi gennem information og dialog skaber forståelse for, at der kontinuerligt skal effektiviseres og skabes vækst
 • via involvering i bl.a. bestyrelser og forældreråd bidrage til dagtilbudsområdets udvikling

Sådan gør vi:
 • deltager i arbejdsdage
 • sørger for at undersøge muligheder for sponsorater
 • medvirker til effektiv udnyttelse af personaleressourcer bl.a. ved at sørge for retvisende ferietilmeldinger og stamkort
 • indgår i dialog og gensidig information om behov for effektivisering og vækst
 • bruger digitale løsninger
 • er åbne, positive og konstruktivt kritiske i forhold til nye tiltag
 • rydder op efter os selv og vores børn
 • respekterer åbningstiderne
 • arbejder for økonomisk og fagligt bæredygtige enheder
 • fortæller ”den gode historie” om vores barns dagtilbud
Sidst opdateret: 17.02.2016