Dagtilbud 0-6 år

Voksen der leger med børn

Velkommen til Dagtilbuds hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger vedr. børn under skolealderen

Dagtilbuddene i Viborg Kommune består af dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

De er organiseret i en områdestruktur, hvor hvert område har en områdeleder, som er øverste leder for både dagpleje og kommunale institutioner i området. 

Kort over daginstitutionerne.

Find dit dagtilbud her

Sidst opdateret: 28.09.2017